kandaki iltihap neden olur

2009-09-13 05:20:00
Kanda iltihap görülmesi demek kan içinde  belli bir sayıdan fazla bakteriye rastlanması ve akyuvar sayısında artış demektir.

Vücutta iltihap olan bölgeden kana bakteriler karışıyor demektir.

Bir an önce iltihaplı bölge bulunup tedavisi yapılmalıdır.

Birçok mikroorganizmalar (bakteri, virüs, mantar, protozoer), mekanik ve fizik et­kenler (sıcak, soğuk, çeşitli ışınlar vb.), çeşitli antijenler ve kanser hücreleri orga­nizmada iltihap meydana getiren çeşitti nedenler olarak sayılabilir.

Bu etkenlerle akut ya da kronik olarak meydana gelen iltihap reaksiyonu birkaç şekilde sonuç­lanabilir.

Bazen iltihap tamamen normale döner (rezolüsyon).

Organizma iltihap re­aksiyonunu en hafif şekilde atlatmıştır.

İlti­hap scnucu bazen o organda bağ dokusu (fibrcsis) meydana gelebilir, iltihapta ak­yuvarların artışı yani cerahatlenme ve ap­se teşekkülü en sık görülen sonuçlanma şeklidir.

En kötü durum,enfekte maddelerin ve mik­ropların kan dolaşımına karışıp bakteriyemi ya da septisemiye yol açmasıdır.

Organizmanın iltihap reaksiyonu şeklinde gösterdiği savunma olayına yardımcı ol­mak üzere lokal veya genel tedavi yöntemleri uygulanır, iltihabın geriye döndûrülemediği durumlarda apsenin oluşması kaçınılmazdır.

Bu durumda yapılacak yar­dım, apsenin cerrahi olarak açılıp drene edilmesi seklinde olmalıdır.

20005
0
0
Yorum Yaz